Workshop-Evgeny-Greshilov-Poledance-Rosenheim-Delia_0003_IMG_20181203_234724